Услуги

Клъстер Електромобилност предлага следните услуги:

Изготвяне и осъществяване на проекти за производственото и технологичното развитие на малки и средни предприятия в сферата на производството на екологични средства за придвижване, в частност електрически велосипеди.

Изготвяне на информационни и медийни кампании, организация на срещи, събития, представяния, презентации на екологичните транспортни средства като средство за постигане на по-ниски норми на замърсяване, по-здравословен начин на живот и намаляване на транспортния трафик в градска среда.

Разработване, координиране и осъществяване на проекти и програми за регионално икономическо и социално развитие, финансирани по национални и европейски и международни програми.

Предоставяне на консултации на фирми, институции и организации в областта на екологичния транспорт.

Организиране на участия в срещи, форуми и панаири и други срещи за представяне на иновационни технологии в областта на екологичния транспорт, нови продукти в областта на екологичния транспорт, подобрения на екологичните транспортни средства и електрическите колела, иновационни решения за материали, екологични производства, смарт технологии, батерии и др.

Предприемане на инициатива за нови решения на национално и местно ниво и развиване на инфраструктура, позволяваща по-добро придвижване с екологични транспортни средства и електрически колела в градска среда. Информиране и организиране на обществени кампании в подкрепа на екологично чистия транспорт и развитие на инфраструктура за велосипеден транспорт в градска среда.

Участие в и подпомагане на научни проекти за развитие на нови производствени технологии, нови технологие за производство и акумулиране на електрическа енергия при управление на транспортни средства и специално велосипеди, популяризиране и подобряване на предпазните средства при управление на велосипеди.

Подготвяне на проекти за повишаване на квалификацията на работници и служители в областта на производството и търговията с екологични транспортни средства и електрически велосипеди.