Открита процедура за избор на изпълнител

Клъстер Електромобилност обявява Процедура за избор на изпълнител с предмет:

Предоставяне на консултантски услуги по проект BG16RFOP002-2.009-0037-C01 по две обособени позиции.

Обособена позиция 1: Разработване на Стратегия за интернационализация на Клъстер „Електромобилност“

Обособена позиция 2: Проучване на конкретни чуждестранни пазарни ниши и сегменти, възможности за експорт и стъпване на нови пазари“

Можете да изтеглите документацията от тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *