Европейската комисия извърши преглед на антидъмпинговите мита за велосипеди от Китай

Европейският съюз е готов да поддържа антидъмпингови мита върху вноса на китайски велосипеди за още пет години. Европейската комисия е извършила преглед на това дали тези мерки все още са оправдани и публикува заключението си в документ. 

На 4 юни 2018 г. Европейската комисия започна преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на велосипеди от Китай. За този преглед ГД „Търговия“ е провела изслушвания, изпратила въпросници до производителите и посетени компании. Разследването вече е завършено и констатациите са в документа за оповестяване. Комисията заключава, че ако антидъмпинговите мерки бъдат отменени „има голяма вероятност“, китайските производители да възстановят продажбата по изкуствено занижени цени и в големи обеми. 

Според Европейската комисия „през периода на преразглеждане китайските цени на вноса са били значително под продажните цени на производителите от Съюза, въпреки антидъмпинговите мерки, които са били в сила през разглеждания период. Средната продажна цена на индустрията в Съюза на пазара на ЕС през периода на разследване за преразглеждане е била почти двойна в сравнение със средната цена на вноса от Китай. На тази основа е направено заключението, че китайският износ на велосипеди за ЕС ще се извършва на дъмпингови и вредни цени, подбивайки продажната цена на промишлеността на Съюза, ако се допусне срокът на мерките да изтече.“

Европейска асоциация на производителите на велосипеди (EBMA) приветства решението на Европейската комисия на намерението си да поддържа окончателни антидъмпингови мерки за велосипеди, внесени от Китай. Разследване на Комисията вече е доказало необходимостта от предотвратяване на по-нататъшен дъмпинг и вреда за европейските производители на велосипеди. 

Комисията е установила, че въпреки мерките вносът на ЕС от Китай се е увеличил през последните години. Без равнопоставени условия китайските производители и износители щяха да наводнят пазара на ЕС с дъмпингови велосипеди и бързо да извадят промишлеността на ЕС от пазара, което вече се случи в САЩ и Япония. ЕС трябва да разшири антидъмпинговите мерки по отношение на китайските велосипеди, за да гарантира лоялна конкуренция, референтни нововъведения като педала за подпомагане на електронни велосипеди, разработени от индустрията на ЕС, зелени работни места и растеж в Европа. 

Велосипедите формират стратегическа иновативна индустрия за зелено бъдеще на Европа. Европейската индустрия за велосипеди, електрически велосипеди и компоненти генерира годишно над 1 милиард евро в европейски инвестиции и около 12 милиарда евро растеж на промишленото производство. Производството на велосипеди е велосипедни части е един от най-големите работодатели на „зелените индустрии“ в Европейския съюз. Като цяло, европейската велосипедна индустрия поддържа повече от 100 000 преки и непреки работни места на пазара на Съюза, като над 900 малки и средни предприятия работят в 24 от 28-те държави-членки директно в производството на велосипеди, електрически велосипеди и компоненти. Благодарение на неотдавнашните мерки на ЕС за защита на търговията с електронни велосипеди, хиляди работни места се възстановяват в Европа.

Подхранван от незаконни субсидии и огромен свръхкапацитет, Китай иска да поеме пазара на велосипеди в ЕС чрез дъмпинг и заобикаляне, включително в масивни обеми на велосипеди за споделяне с ниско качество. Тринадесетият петгодишен план налага консолидация в китайската велосипедна индустрия за създаване на национални и международни шампиони. Производствените мощности за производство на велосипеди и електрически велосипеди в Китай са около 200 милиона единици в сравнение със световното търсене от 120 милиона броя. Китайската катастрофа за споделяне на велосипеди не само включваше бързо и значително разширяване на производствения свръхкапацитет, но и силно свиване на продажбите на велосипеди на вътрешния пазар с 50%. Все по-нарастващият свръхкапацитет на производство на велосипеди и велосипеди в Китай сега е почти пет пъти по-голям от общия пазар на ЕС на 22 милиона велосипеда и електрически велосипеди годишно! 

Освен това, тарифите от раздел 301, наложени от САЩ върху много китайски продукти, включително велосипедите, водят много американски купувачи да търсят доставки в други азиатски държави и драстично да намалят поръчката на китайските износители през 2019 г. Следователно китайските износители са фокусирани върху дъмпинг на свръхпроизводството на пазара на ЕС. 

Последното оповестяване на Европейската комисия е следващата важна стъпка към поддържането на мерки срещу дъмпинга на велосипеди в Китай в ЕС. Европейските велосипеди са правилният зелен избор за европейските потребители. Европейските профсъюзи, производителите на велосипеди, малките предприятия и велосипедисти изясниха на Европейската комисия, че ЕС трябва да запази мерките срещу дъмпинга на китайските велосипеди. Европейската федерация на велосипедистите, която представлява потребителите в ЕС, изтъква, че разширяването на антидъмпинговите мерки на ЕС е от съществено значение за гарантиране на непрекъснатата наличност на качествени продукти от голямо разнообразие от източници на снабдяване от ЕС и извън нея. Без действията на ЕС нелоялните търговски практики на Китай ще унищожат европейската велосипедна индустрия и ще попречат на производителите в страни като Бангладеш, Тунис, Тайван, Индия, Виетнам и Турция да продават бездъмпингови велосипеди на пазара на ЕС. 

Европейската комисия разшири мерките по вноса на велосипеди с произход от Китай до вноса на велосипеди, изпращани от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка, Тунис, Камбоджа, Пакистан и Филипините, независимо дали са декларирани с произход от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис или не. В рамките на настоящото разследване бяха предоставени няколко изключения за истински производители износители в тези страни.

Следваща стъпка в процедурата

От само себе си се разбира, че документът за оповестяване показва какво ще реши Европейската комисия относно 48,5% антидъмпингови мита, които понастоящем се налагат за велосипеди, произведени в Китай, които се внасят в Европа. Последната дата за страните, които съдействаха за представянето на коментари по писмото за окончателно разкриване, е 2 юли 2019 г. Европейската комисия е правно задължена да публикува това решение не по-късно от 3 септември 2019 г.