Интервю с председателя на УС на Клъстер Електромобилност – продължение

Целта ни е създаване на конкуретни продукти на пазара

Лого Клъстер Електромобилност

Поради големия интерес към интервюто с г-н Антов, помолихме председателя на УС на сдружение с нестопанска цел „Клъстер Електромобилност” за допълнителни разяснения по темата. Редакцията е готова да отговори на всички въпроси, които темата предизвиква.

Г-н Антов, в България от няколко години се говори за клъстери, какво представляват те?

Много хора асоциират понятието клъстер с обединение на големи търговски компании с цел препятстване на конкуренцията, поставяне на монополни условия, обсебване на определен сектор от пазара. Клъстерът, така както се е наложило като понятие в европейското икономическо пространство, е обединение на дружества от различни сфери на икономическа дейност, които си сътрудничат или се подпомагат, за да създадат нов конкурентен продукт или да го пласират по-добре. Това могат да са производители, които виждат възможност за съвместен продукт, производители и дистрибутори, дружества с опит в маркетинга, оптимизирането на процеси, обучение на персонал и други.

Какви членове обединява клъстера, който Вие представлявате – клъстер „Електромобилност” и към какво са насочени вашите усилия? 

Клъстерът ни обединява дружества от различни сфери на бизнеса, много от тях създадени и развити от млади предприемачи. Сред тях има дружество за производство на велосипеди, дружества, които разработват софтуер от т.нар,. „ай ти сектор”, дружество с електронна платформа за продажба на велосипеди, дружество осигуряващо така наречената услуга „бизнес до бизнес”, дружество за обучение на персонал и др. Освен търговски дружества членовете ни включват Висше учебно заведение, гимназия, НПО.

Всички членове взаимно си сътрудничат с цел популяризиране на електрическите велосипеди, производството, износа им, създаването на допълнителни, обслужващи продукти. В България тези велосипеди не са толкова масови, както в други страни. За момента те са скъпи за българския потребител, а липсва добра инфраструктура в градовете за велосипедистите. Ние считаме, че това ще се промени в бъдеще и целта на всички е да работим за тази промяна.

Казахте, че целта е взаимно подпомагане чрез създаване на общи продукти? Какво е общото например между производител на велосипеди и дружество от „ай ти сектора”? Какъв общ продукт могат да създадат две толкова различни компании? 

Ще Ви дам различни примери … както казах, електрическите велосипеди са скъпи. Ако притежавате такъв велосипед не бихте ли искали да сте подсигурени срещу кражба? Да можете да проследите откраднатия си велосипед чрез „джи пи ес” устройство на телефона Ви и да предоставите данните в реално време на съответните органи? Може би сте възрастен човек или страдате от заболяване, спортувате умерено, но искате да внимавате за здравето си. Ще Ви хареса ли идеята батерията на електрическия велосипед сама да отчита, че пулсът Ви се е качил над 140 удара в минута и е добре колелото да Ви помогне? Тези и други идеи стоят в основата на нашето сътрудничество.

Какво предстои на клъстер „Електромобилност” през 2017 г.? Какви са непосредствените задачи пред Вас? 

Ние сме наскоро създадено обединение. Идеята ни за обединяване на дружества от различни сектори се роди през пролетта – лятото на 2016 г. и се реализира едва септември на 2016 г. Много от членовете ни се присъединиха след формалното учредяване – през октомври или ноември на 2016 г. Като стартираща организация все още развиваме административния си капацитет, добиваме рутина в организацията, взимане решения за насоките за развитие. Непосредствените ни планове за 2017 г. са свързани с популяризирането на клъстера, чрез  представянето на клъстера и неговите членове на технически изложения, свързани с транспортни средства, велосипеди, услуги, свързани с това. Това ще ни даде възможност да установим контакти с дружества, базирали бизнеса си извън България, да развиваме износ на общите ни услуги. Надяваме се на сътрудничество с други с обединения от Европейския съюз, с цели, сходни на нашите. Целим и контакти с обединения, развиващи инфраструктурни проекти за велосипеден транспорт, тъй като ние зависим от техния успех.

Мариета Колева

Публикувано на http://www.expoworld.bg/archives/18074