Интервю с председателя на УС на Клъстер Електромобилност

Г-н Антов, бихте ли представили накратко новоучреденото сдружение “Клъстер Електромобилност”?

“Клъстер Електромобилност” е сдружение с нестоспанска цел. Желанието на учредителите е не само да развиват производство на електрическите транспортни средства в България, но и да стимулират по-здравословен начин на живот и намаляване на транспортния трафик в градска среда.

Кои са вашите членове, какво ги обединява, какви цели сте си поставили за разрешаване?

Сред членовете на клъстера са няколко малки технологични компании, висше учебно заведение, професионална гимназия, неправителствена организация, промотираща активен начин на живот и няколко търговски дружества с опит в доставките на компоненти.

За нашата страна е нова идеята за производство на електрически транспортни средства, какво е бъдещето им? Тези средства, въпреки, че са неизменна част от здравословния начин на  живот ще намерят ли пазар у нас в скоро време?

Електрическите транспортни средства без съмнение са в основата на транспорта на бъдещето. Електрическият транспорт е с евтина поддръжка, минимална себестойност на пробега и практически не генерира отпадъци. Основна преграда пред неговото навлизане е високата цена и необходимостта от специализирана зарядна инфраструктура.

Електрическите велосипеди, кажете нещо повече за тях, очаквате ли в близко време да видят у нас бял свят, кои ще са техните основни купувачи?

Ние вярваме, че именно електрическите велосипеди ще навлязат масово на нашия пазар и ще ги виждаме все по-чест по нашите улици. Те са достъпни като цена  и не изискват инвестиции в скъпа инфраструктура.

Какво предстои през 2017 г.- приемане на нови членове, разяснителни кампании, бихте ли казали накратко?

Имаме амбициозни планове за 2017 г. Ще вложим доста усилия в разработването и изпитанията на нашите умни велосипеди. Искаме да привлечем в клъстера и партньор от медицинския сектор, тъй като имаме намерение да разработим умен велосипед за хора с ограничена физическа издръжливост.

 Кой споделя каузите на сдружението, ще приобщите ли към дейността и идеите си учебни заведения?

Две учебни заведения вече са наши членове. Ние виждаме директна връзка между науката и иновациите, затова сме отворени към партньорство с научната общност.

Ще работите ли по европейски проекти, ще търсите ли партньори в чужбина?

Разбира се, активно търсим сътрудничство с партньори от други страни, защото смятаме, че интернационализацията ще ни позволи да стъпим на по-развити пазари. Имаме намерение да работим и по европейски проекти.

Бихте ли се представили? Какво и къде сте учили, кариерно развитие, бъдещи планове?

По професия съм икономист, по-голямата част от професионалния си опит натрупах във финансовия сектор. Същевременно, имам силен интерес към разработването на софтуер и така се роди Авид ООД, чийто съосновател съм. Част от дейността на Авид е насочена към софтуерното осигуряване на „умни“ велосипеди.

 

Мариета Колева

Публикувано на http://www.expoworld.bg/archives/18053