Електричесите велосипеди щурмуват пазара

“Клъстер Електромобилност“с амбициозна програма през 2017 г.
Електрическите транспортни средства са в основата на транспорта на бъдещето. Електрическият транспорт е с евтина поддръжка, минимална себестойност на пробега и практически не генерира отпадъци. Основна пречка пред неговото навлизане е високата цена и необходимостта от специализирана зарядна инфраструктура.Затова новоучледеният Клъстер Елекромобилност е фокусирал дейността си върху по-евтин и по-бързо пазарно приложим продукт – електричерските велосипеди.
Седем компании от София учредиха на 20 септември 2016 г. в София сдружение с нестоспанска цел „Клъстер Електромобилност”. Сред членовете на клъстера са няколко малки технологични компании, висше учебно заведение, професионална гимназия, неправителствена организация, промотираща активен начин на живот и няколко търговски дружества с опит в доставките на компоненти.Тяхната цел е не само да развиват производство на електрическите транспортни средствата в България, но и да стимулират по-здравословен начин на живот и намаляване на транспортния трафик в градска среда.
През 2017 сдружението има за цел да разшири международната си дейност чрез участия в проекти на ЕС за развитие на иновативни технологии, интеграция и обмен на ноу-хау.Публикувано на http://bgbezgranici.com/novini-balgariya/kakvo-novo-v-stranata/4178-elektrichesite-velosipedi-shturmuvat-pazara

Електрическите транспортни средства – въпрос на близо бъдеще

 

Електрическите транспортни средства – въпрос на близо бъдеще

Седем компании от София учредиха на 20 септември 2016 г. в София сдружение с нестоспанска цел „Клъстер Електромобилност”.

Сред членовете на клъстера са няколко малки технологични компании, висше учебно заведение, професионална гимназия, неправителствена организация, промотираща активен начин на живот и няколко търговски дружества с опит в доставките на компонентил.

Тяхната цел е не само да развиват производство на електрическите транспортни средствата в България, но и да стимулират по-здравословен начин на живот и намаляване на транспортния трафик в градска среда.

През 2017 сдружението има за цел да разшири международната си дейност чрез участия в проекти на ЕС за развитие на иновативни технологии, интеграция и обмен на ноу-хау.

Електрическите транспортни средства са в основата на транспорта на бъдещето. Електрическият транспорт е с евтина поддръжка, минимална себестойност на пробега и практически не генерира отпадъци. Основна преграда пред неговото навлизане е високата цена и необходимостта от специализирана зарядна инфраструктура.

Затова Клъстер Елекромобилност е фокусирал дейността си върху по-евтин и същевременно по-бързо пазарно приложим продукт – електричерските велосипеди.

 

Публикувано на http://frognews.bg/news_127694/Uchrediha-Klaster-Elektromobilnost/

Учредихме „Клъстер Електромобилност”

На 3-ти Октомври 2016 г. в гр. София се проведе учредително събрание на сдружение с нестоспанска цел „Клъстер Електромобилност”. Сред учредителите са 7 компании от гр. София поставили си за цел не само да развиват производството на електрически транспортни средства в България, но и да стимулират по-здравословен начин на живот и намаляване на транспортния трафик в градската среда.

За разлика от други организации, занимаващи се с развитие на мрежа от електростанции и инвестиция в електрически автомобили, „Клъстер Елекромобилност” се фокусира върху по-евтин и същевременно по-бързо пазарно приложим продукт – електричерските велосипеди. Освен координиране на дейността и консултация на членовете при взаимната работа по проекти, през 2017 г. сдружението ще цели да разшири международната си дейност чрез участия в ЕС проекти за развитие на иновативни технологии, интеграция и обмен на ноу-хау.

Краткосрочните цели на Клъстер Елекромобилност са фокусирани върху увеличаване броя на участниците чрез приемане на нови членове споделящи общите каузи на сдружението. Сред проявилите интерес са Професионална гимназия по Механоелектротехника „Никола Вапцаров” и Висше Транспортно Училище „Тодор Каблешков” чийто научни кадри и студенти биха дали силен тласък в развитието на научно-изследователската и развойна програма планирана от сдружението за периода 2017 – 2020 г.

Електрически велосипеди ще има и у нас

“Клъстер Електромобилност” с амбициозни задачи за икономически изгоден и здравословен начин на живот

Лого Клъстер Електромобилност
Седем компании от София учредиха на 20 септември 2016 г. в София сдружение с нестоспанска цел „Клъстер Електромобилност”. Тяхната цел е не само да развиват производство на електрическите транспортни средствата в България, но и да стимулират по-здравословен начин на живот и намаляване на транспортния трафик в градска среда.

За разлика от други организации, занимаващи се с развитие на мрежа от електростанции и инвестиция в електрически автомобили, Клъстер Елекромобилност е фокусирал дейността си върху по-евтин и същевременно по-бързо пазарно приложим продукт – електричерските велосипеди. Освен координиране на дейността и консултация на членовете при взаимната работа по проекти, през 2017г. сдружението ще цели да разшири международната си дейност чрез участия в проекти на ЕС за развитие на иновативни технологии, интеграция и обмен на ноу-хау.

Краткосрочните цели на “Клъстер Елекромобилност” са фокусирани върху увеличаване броя на участниците чрез приемане на нови членове, споделящи общите каузи на сдружението. Сред проявилите интерес са Професионална гимназия по Механоелектротехника „Н. Вапцаров” и Висше Транспортно Училище „Тодор Каблешков” чийто научни кадри и студенти биха дали силен тласък в развитието на научно-изследователската и развойна програма планирана от сдружението за периода 2017-2020г.

 

Публикувано на http://www.expoworld.bg/archives/18045